Register Domain Name - .com, .net, .org

Domain Name ที่ดี ต้องโดน
ตรงความหมาย สื่อถึงธุรกิจ
เลือกนามสกุลโดเมนให้เหมาะ
โทร. 02-235-5877-79

โดเมนเนม (Domain Name) มีหลายนามสกุล นามสกุลโดเมนที่เป็นสากล กล่าวคือ คนทั่วโลกสามารถจดได้ นั้นมีหลายประเภทนามสกุล แต่นามสกุลโดเมนที่นิยมที่สุด ก็เห็นจะเป็น .com อาจเป็นเพราะ .com เป็นนามสกุล domain ที่เกิดขึ้นเป็นอันแรก จึงทำให้ทุกคนติดภาพลักษณ์ domain name ต้องเป็น .com แต่อันทีจริงแล้วไม่จำเป็นเลย เราควรเลือกนามสกุลโดเมน ให้เหมาะกับเว็บเรามากกว่า โดยอาศัยหลักพิจารณาง่าย ๆ ดังนี้

register domain

การจดโดเมนเนม (Register Domain) นั้น ในปัจจุบันทำได้ค่อนข้างง่าย โดยเฉพาะพวกที่เป็นนามสกุลต่างประเทศ เช่น .com, .net, .org และนามสกุลที่เป็นสากลอื่น ๆ อย่างไรก็ตามชื่อที่ ดี ๆ จำง่าย ๆ มักจะไม่ว่างไปแล้ว คุณอาจจะต้องลองหานามสกุลโดเมนอื่นดูเผื่อไว้ หรือลองหาชื่อที่คล้าย ๆ เช่น เพิ่มขีดกลาง (hyphen -) เข้าไประหว่างคำ เป็นต้น

How to pick a domain name?

Domain Description
.com สำหรับโดเมนธุรกิจ หรือทำการค้า หรือสำหรับโดเมนทั่วไปที่ต้องการให้ผู้อื่นจดจำได้ง่าย
.net สำหรับโดเมนประเำภทนี้ ย่อมาจาก network ซึ่งหมายถึงเครือข่าย กลุ่ม หรือตัวแทนของสมาคม แต่เนื่องจาก domain .com ไม่ค่อยมีเหลือแล้ว ปัจจุบันผู้ใช้ก็นำนามสกุลนี้มาใช้สำหรับธุรกิจ องค์กร ด้วยเช่นกัน
.org โดเมนนามสกุล .org นี้ ถูกแบ่งเอาไว้สำหรับ องค์กร (organization) จะเป็นเพื่อการกุศล หรือไม่นั้น ไม่ได้จำกัดขนาดนั้น domain .org นี้ เป็นหนึ่งในนามสกุล domain ที่ถูกจัดไว้ชุดแรก ๆ
.info Domain .info เป็นนามสกุลของโดเมน ที่ออกมาในชุดที่สอง โดยมุ่งเน้นที่จะให้ เว็บไซต์ สำหรับทำเป็นเว็บเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสาร โดย .info ย่อมาจาก information นั่นเอง
.biz Domain .biz เป็นอีกนามสกุลของ โดเมน ที่เปิดใช้เป็นชุดถัดมา โดยมุ่งเน้นสำหรับเว็บไซต์ ที่ประกอบกิจการเพื่อธุรกิจ โดย .biz ย่อมาจาก business นั่นเอง

Domain Name Registration - การจดทะเบียนโดเมน

register domain name Domain Name ในปัจจุบันนี้นับว่าสามารถจดกันได้ง่าย การจดโดเมนแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นาน แต่เวลาที่จะนานที่สุดก็คือการหาชื่อโดเมน ที่ตรงใจ และยังว่างอยู่ นั่นเอง หลาย ๆ ครั้งชื่อที่เราชอบ และคิดว่าโดน มันจะมีคนจดไปแล้ว ซึ่งถ้าเราชอบชื่อนั้นจริง ๆ เราก็อาจจะต้องมองหา domain นามสกุลอื่น เช่น .net ทีนี้ลองมาดูว่าคุณต้องมีอะไรบ้างในการจดโดเมน

    checklist เพียงอย่างเดียวเลย ก็คือ
  • Email Address - โดยจะต้องเป็น อีเมล ที่ถูกต้อง ที่คุณสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับทาง ThaiDomainSave ได้ตลอดอายุของโดเมน
  • * ระวังอย่าใช้อีเมลที่ทำงานของคุณ เพราะคุณเปลี่ยนงานแล้ว แต่โดเมนคุณจะยังคงอยู่

Domain Name ที่คุณอยากได้ ถึงแม้จะมีคนอื่นจดไปแล้ว บางครั้งทาง ThaiDomainSave.com สามารถไปหามาให้คุณได้ แต่แน่นอนว่า มันคงต้องขึ้นกับเจ้าของโดเมนด้วยว่า เค้ายินดีที่จะขายให้คุณหรือไม่ ทางThaiDomainSave.com สามารถเป็นตัวกลางเพื่อดำเนินการทั้งหมดให้ได้

หลาย ๆ ครั้ง ที่เราไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่า Domain นี้เป็นของเรา จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาง ThaiDomainSave.com ก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน ด้วยระบบ Private Registration ของ ThaiDomainSave.com ทำให้ชื่อโดเมนนี้เป็นของคุณ โดยไม่มีใครรู้

Domain Name - .co.th, .in.th, .ac.th, .go.th

register domain name .th Domain Name นามสกุลไทย เช่น .co.th, .in.th, .or.th, .go.th, .mi.th เป็นนามสกุลโดเมนที่ถูกแบ่งไว้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ กล่าวคือ คุณจะต้องเป็นคนไทย หรือทำธุรกิจในประเทศไทย จึงจะมีสิทธิ์ จดโดเมนเนม นามสกุลเหล่านี้ได้ ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ เหล่านี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่คุณจะมียังอาจจะมีโอกาสได้ชื่อโดเมนสวย ๆ ไว้ครอบครอง ดังนั้น จะช้าอยู่ใยจดโดเมน นามสกุลไทย ๆ ของคุณได้แล้ววันนี้้