Registration Domain - จดโดเมน .co.th, .in.th, .ac.th, .go.th

Domain Name นามสกุล .th
ปลอดภัยกว่า ได้ชื่อดีกว่า
มาตรฐานเทียบเท่าสากล
โทร. 02-235-5877-79

โดเมน (Domain Name) มีหลายนามสกุล นามสกุลโดเมนที่เป็นสากล กล่าวคือ คนทั่วโลกสามารถจดได้ นั้นมีหลายประเภทนามสกุล แต่นามสกุลโดเมนที่นิยมที่สุด ก็เห็นจะเป็น จดโดเมน .com อาจเป็นเพราะ จดโดเมน .com เป็นนามสกุล Domain Name ที่เกิดขึ้นเป็นอันแรก จึงทำให้ทุกคนติดภาพลักษณ์ Domain Name ต้องเป็น .com แต่อันทีจริงแล้วไม่จำเป็นเลย เราควรเลือกนามสกุลโดเมน ให้เหมาะกับเว็บเรามากกว่า โดยอาศัยหลักพิจารณาง่าย ๆ ดังนี้

register domain .th

การจดโดเมนเนม (Registration Domain) นั้น ในปัจจุบันทำได้ค่อนข้างง่าย โดยเฉพาะพวกที่เป็นนามสกุลต่างประเทศ เช่น จดโดเมน .com, .net, .org และนามสกุลที่เป็นสากลอื่น ๆ อย่างไรก็ตามชื่อที่ ดี ๆ จำง่าย ๆ มักจะไม่ว่างไปแล้ว คุณอาจจะต้องลองหานามสกุลโดเมนอื่นดูเผื่อไว้ หรือลองหาชื่อที่คล้าย ๆ เช่น เพิ่มขีดกลาง (hyphen -) เข้าไประหว่างคำ เป็นต้น

How to pick a domain name?

Domain Description
.co.th สำหรับโดเมนธุรกิจ หรือทำการค้า โดยที่ผู้ที่ทำการขอจดโดเมนจะต้องเป็นองค์กร นิติบุคคล ที่มีชื่อภาษาอังกฤษเหมือน หรือใกล้เคียงกับชื่อ domain ที่ขอจด
.in.th สำหรับโดเมน ที่เป็น domain ส่วนตัว หรือเป็นเว็บไซต์ทั่ว ๆ ไปที่ใคร ๆ ก็สามารถจดได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กร หรือร้านค้า
.or.th โดเมนนามสกุล .or.th นี้ ถูกแบ่งเอาไว้สำหรับ องค์กร (organization) จะเป็นเพื่อการกุศล หรือไม่นั้น ไม่ได้จำกัดขนาดนั้น domain .or.th นี้จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองการเป็นองค์กร
.go.th Domain .go.th เป็นนามสกุลของโดเมน ที่เป็นองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาล การจะจดโดเมนประเภทนี้ จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

register domain name Domain Name ในปัจจุบันนี้นับว่าสามารถจดกันได้ง่าย การจดโดเมนแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นาน แต่เวลาที่จะนานที่สุดก็คือการหาชื่อโดเมน ที่ตรงใจ และยังว่างอยู่ นั่นเอง หลาย ๆ ครั้งชื่อที่เราชอบ และคิดว่าโดน มันจะมีคนจดไปแล้ว ซึ่งถ้าเราชอบชื่อนั้นจริง ๆ เราก็อาจจะต้องมองหา Domain นามสกุลอื่น เช่น .net ทีนี้ลองมาดูว่าคุณต้องมีอะไรบ้างในการจดโดเมน

    checklist เพียงอย่างเดียวเลย ก็คือ
  • Email Address - โดยจะต้องเป็น อีเมล์ ที่ถูกต้อง ที่คุณสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับทาง ThaiDomainSave ได้ตลอดอายุของโดเมน
  • * ระวังอย่าใช้อีเมล์ที่ทำงานของคุณ เพราะคุณเปลี่ยนงานแล้ว แต่โดเมนคุณจะยังคงอยู่

Domain Name ที่คุณอยากได้ ถึงแม้จะมีคนอื่นจดไปแล้ว บางครั้งทาง ThaiDomainSave.com สามารถไปหามาให้คุณได้ แต่แน่นอนว่า มันคงต้องขึ้นกับเจ้าของโดเมนด้วยว่า เค้ายินดีที่จะขายให้คุณหรือไม่ ทางThaiDomainSave.com สามารถเป็นตัวกลางเพื่อดำเนินการทั้งหมดให้ได้

หลาย ๆ ครั้ง ที่เราไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่า Domain Name นี้เป็นของเรา จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาง ThaiDomainSave.com ก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน ด้วยระบบ Private Registration ของ ThaiDomainSave.com ทำให้ชื่อโดเมนนี้เป็นของคุณ โดยไม่มีใครรู้

Domain Name- .co.th, .in.th, .ac.th, .go.th

register domain name .th Domain Name นามสกุลไทย เช่น จดโดเมน .co.th, .in.th, .or.th, .go.th, .mi.th เป็นนามสกุลโดเมนที่ถูกแบ่งไว้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ กล่าวคือ คุณจะต้องเป็นคนไทย หรือทำธุรกิจในประเทศไทย จึงจะมีสิทธิ์ จดโดเมน นามสกุลเหล่านี้ได้ ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ เหล่านี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่คุณจะมียังอาจจะมีโอกาสได้ชื่อโดเมนสวย ๆ ไว้ครอบครอง ดังนั้น จะช้าอยู่ใยจดโดเมน นามสกุลไทย ๆ ของคุณได้แล้ววันนี้้